Съобщение

Поради изтичане на тригодишния срок на досегашния Обществен съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово Ви съобщаваме, че ще бъде свикан избор на нов Обществен съвет. Във връзка с това срещите за излъчване на представители на родителите ще се проведат на 29.09.2022 год.

За правомощията на Обществения съвет може да прочетете  от:

Правилник-за-създаването-устройството-и-дейността-на-обществените-съвети-към-детските-градини-и-училищата

Закон-за-предучилищното-и-училищното-образование-Обществени-съвети